Generalistische Basis-GGZ

Vanaf 2014 valt iedereen voor lichte tot matige psychische aandoeningen onder de basis GGZ. De Generalistische Basis-GGZ bestaat uit vier prestaties: kort, middellang, intensief en chronisch. Deze zorg betreft kortdurende behandeling en er zijn afhankelijk van de problematiek tussen de 5-10 afspraken mogelijk.