Gespecialiseerde GGZ

Gespecialiseerde GGZ richt zich op het behandelen van meer langdurige en complexere problemen. In de specialistische zorg zijn afhankelijk van de ernst van de problematiek maximaal 20 afspraken mogelijk bij praktijk Schmits. Indien noodzakelijk kan hiervan worden afgeweken.