E-mental health

Internettherapie is een nieuwe therapievorm waarbij directe gesprekken met een psycholoog/psychotherapeut worden afgewisseld met een online behandelprogramma. Dit programma bevat verschillende oefeningen en schrijfopdrachten die helpen bij het ordenen van gedachten en het veranderen van gedrag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van methoden uit de cognitieve gedragstherapie. Doordat de client leert om anders naar zaken te kijken en anders te handelen, wordt er een verandering in gang gezet waardoor klachten gaandeweg zullen afnemen. Via het op maat gemaakte online behandelprogramma kan de client thuis zelfstandig zijn huiswerkopdrachten en oefeningen uitvoeren. Deze worden vervolgens met de therapeut nagesproken. Het volgen van een behandeling via internet is met name geschikt voor clienten die, naast het contact met hun therapeut, op een zelf gekozen tijdstip aan oefeningen kunnen en willen werken. Het kunnen teruglezen van de communicatie met de therapeut en de heldere opzet van de behandeling worden daarnaast als voordelen van internet gezien.